Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalının amacı, Türk edebiyatını ve kültürünü disiplinler arası bir temelde çeşitli boyutlarıyla araştırmak; bilimsel düşüncenin rehberliğinde, öğrenciye insanî ve akılcı değerlere dayalı özgür bir zihin yapısı kazandırarak onu araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı kılmak ve bu yolla Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamaktır.

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla lisansüstü öğrenci alımına başlamıştır. Amacı Türk dili, edebiyatı ve kültürü konularında disiplinler arası tarzda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve öğrencilerinin bilimsel araştırmacı özelliklerini kazanmasına yardımcı olmaktır. Öğrenimleri süresince öğrencilere Anabilim Dalının zengin görsel-işitsel kaynakları da kullanılarak kuramsal bilgi ve uygulama becerileri kazandırılarak, çağdaş Türk edebiyatının farklı döneml ve akımlarına ait yazınsal metinler ya da Türk dilbiliminin çağdaş ölçütleri çerçevesinde yazınsal dil ve söylem üzerine bilimsel çalışmalar yaptırılır. Tanınmış araştırmacıların katıldığı konferanslar ve tanınmış Türk yazar ve şairlerinin de verdiği konferans, söyleşi ve tartışma programlarıyla akademik düzlemde yol alan öğrencilere yeni ufuklar kazandırılır. Kapsamlı ve programlı seminer çalışmalarıyla akademik çalışma ve disiplin geleceğin uzmanlarının formasyonuna katkıda bulunur. Yürütülen tüm çalışma ve programların eğitim-öğretim dili Türkçedir.